Dusit Grand Park 2

(撰写评论)
农保诚, 芭提雅, 春武里
 • 单元ID: U82004
 • 1 卧室
 • 1 卫生间
 • 34.50 平米
 • 期房 (6月 2022)
售价 已售
详情咨询
7
卧室
1
卫生间
1
室内面积
34.50 平米
楼层
6
期房
6月 2022
维修保养
$44/月
价格 / 平米
$2,420

Dusit Grand Park 2 1 卧室 公寓 出售

该房源是面积34.50 平米的公寓 ,拥有1 卧室 和1 卧室 ,目前售 中 。预计于6月 2022 交房。您可以基础价 $83,500 ($2,420/SqM) 购买该公寓 。

特色

阳台

基本信息

单元ID
U82004
地段
农保诚, 芭提雅, 春武里, 泰国
建筑进度
期房 (6月 2022)
建筑楼层
8
项目单元
919
最近更新
2月 15, 2020
房源来源
开发商
房源类型
公寓
公寓所有权

外国人可以拥有公寓永久产权,前提是外国人配额不超过公寓楼总面积的49%。如果外国人配额低于49%,属于泰国人配额的单位就能够转换为外国人配额。

外国配额, 泰式 配额, 公司
楼层
6
单元面积
34.50 平米
景色
城景
公共区域维护费
公共区域维护费(CAM)由业主支付,用于维护公寓公共区域和住房项目。对于新住宅开发,一般会在在与单元业主交接时提前支付1-3年的物业费。
$44/月

Dusit Grand Park 2 在售单元

出售 195
 • All
 • 开间
 • 1 卧室
 • 2 卧室
 • All
卧室 卫生间 单元面积 楼层 价格/平米 单元类型 单元数
2 2 61 平米 1 $2,330 2BR 1 A01
开间 1 25 平米 8 $2,710 - 806
1 1 35 平米 1 $2,330 1BR 1 A02
开间 1 25 平米 3 $3,160 STU 3 E19
2 2 61 平米 2 $2,330 2BR 2 C01
1 1 35 平米 2 $2,330 1BR 2 A09
开间 1 25 平米 1 $4,260 STU 1 A14
1 1 35 平米 1 $2,330 1BR 1 C03
2 2 61 平米 2 $2,330 2BR 2 A01
1 1 35 平米 1 $2,330 1BR 1 C06
2 2 63 平米 1 $2,260 2BR 1 E01
1 1 35 平米 2 $2,330 1BR 2 C07
2 2 63 平米 2 $2,260 2BR 2 E01
1 1 35 平米 1 $2,330 1BR 1 C07
2 2 62 平米 1 $2,330 2BR 1 C10
1 1 35 平米 2 $2,330 1BR 2 C08
2 2 62 平米 1 $2,330 2BR 1 A10
2 2 62 平米 2 $2,330 2BR 2 A10
1 1 35 平米 1 $2,330 1BR 1 C08
1 1 35 平米 2 $2,330 1BR 2 C09
2 2 62 平米 2 $2,330 2BR 2 C10
1 1 35 平米 1 $2,330 1BR 1 C09
2 2 61 平米 3 $2,390 2BR 3 A01
1 1 35 平米 1 $2,330 1BR 1 A09
2 2 61 平米 3 $2,390 2BR 3 C01
1 1 35 平米 1 $2,330 1BR 1 A08
2 2 61 平米 7 $2,420 2BR 7 D01
1 1 35 平米 1 $2,330 1BR 1 A07
2 2 61 平米 4 $2,430 2BR 4 A01
1 1 35 平米 1 $2,330 1BR 1 A06
2 2 61 平米 4 $2,430 2BR 4 C01
1 1 35 平米 1 $2,330 1BR 1 A04
2 2 62 平米 3 $2,390 2BR 3 A10
1 1 35 平米 1 $2,330 1BR 1 A03
2 2 62 平米 3 $2,390 2BR 3 C10
1 1 35 平米 1 $2,330 1BR 1 C04
2 2 62 平米 3 $2,390 2BR 3 D10
1 1 35 平米 3 $2,390 1BR 3 C04
2 2 62 平米 3 $2,390 2BR 3 E15
1 1 35 平米 3 $2,390 1BR 3 D06
2 2 62 平米 3 $2,390 2BR 3 E04
1 1 35 平米 3 $2,390 1BR 3 D04
2 2 61 平米 5 $2,460 2BR 5 A01
1 1 35 平米 3 $2,390 1BR 3 D07
2 2 61 平米 5 $2,460 2BR 5 D01
1 1 35 平米 3 $2,390 1BR 3 C09
2 2 61 平米 8 $2,460 2BR 8 A01
1 1 35 平米 3 $2,390 1BR 3 A02
2 2 61 平米 8 $2,460 2BR 8 D01
1 1 35 平米 3 $2,390 1BR 3 E16
2 2 62 平米 4 $2,430 2BR 4 E15
1 1 35 平米 3 $2,390 1BR 3 E23
2 2 62 平米 4 $2,430 2BR 4 C10
1 1 35 平米 3 $2,390 1BR 3 E24
2 2 62 平米 4 $2,430 2BR 4 A10
1 1 35 平米 3 $2,390 1BR 3 D08
2 2 62 平米 4 $2,430 2BR 4 D10
1 1 35 平米 4 $2,430 1BR 4 E22
2 2 62 平米 4 $2,430 2BR 4 E04
1 1 35 平米 4 $2,430 1BR 4 A04
2 2 63 平米 3 $2,390 2BR 3 E01
1 1 35 平米 4 $2,430 1BR 4 D06
2 2 61 平米 7 $2,490 2BR 7 A01
1 1 35 平米 4 $2,430 1BR 4 D09
2 2 61 平米 6 $2,490 2BR 6 C01
1 1 35 平米 4 $2,430 1BR 4 D05
2 2 61 平米 6 $2,490 2BR 6 D01
1 1 35 平米 4 $2,430 1BR 4 E16
2 2 61 平米 2 $2,490 2BR 2 D01
1 1 35 平米 4 $2,430 1BR 4 A09
2 2 61 平米 6 $2,490 2BR 6 A01
1 1 35 平米 4 $2,430 1BR 4 D04
2 2 62 平米 8 $2,460 2BR 8 E15
1 1 35 平米 4 $2,430 1BR 4 D03
2 2 62 平米 5 $2,460 2BR 5 E15
1 1 35 平米 4 $2,430 1BR 4 E17
2 2 62 平米 8 $2,460 2BR 8 E04
1 1 35 平米 4 $2,430 1BR 4 E21
2 2 62 平米 8 $2,460 2BR 8 D10
1 1 35 平米 4 $2,430 1BR 4 E23
2 2 62 平米 5 $2,460 2BR 5 D10
1 1 35 平米 4 $2,430 1BR 4 C09
2 2 62 平米 5 $2,460 2BR 5 C10
1 1 35 平米 4 $2,430 1BR 4 A03
2 2 62 平米 8 $2,460 2BR 8 A10
1 1 35 平米 4 $2,430 1BR 4 C08
2 2 62 平米 5 $2,460 2BR 5 A10
1 1 35 平米 4 $2,430 1BR 4 E24
2 2 63 平米 4 $2,430 2BR 4 E01
1 1 35 平米 4 $2,430 1BR 4 A02
2 2 62 平米 1 $2,490 2BR 1 D10
1 1 35 平米 4 $2,440 1BR 4 A08
2 2 62 平米 6 $2,490 2BR 6 C10
1 1 35 平米 5 $2,460 1BR 5 E23
2 2 62 平米 2 $2,490 2BR 2 E15
1 1 35 平米 8 $2,460 1BR 8 A03
2 2 62 平米 7 $2,490 2BR 7 A10
1 1 35 平米 5 $2,460 1BR 5 E24
2 2 62 平米 6 $2,490 2BR 6 D10
1 1 35 平米 8 $2,460 1BR 8 E17
2 2 62 平米 6 $2,490 2BR 6 E15
1 1 35 平米 8 $2,460 1BR 8 C04
2 2 62 平米 1 $2,490 2BR 1 E04
1 1 35 平米 8 $2,460 1BR 8 A04
2 2 62 平米 2 $2,490 2BR 2 E04
1 1 35 平米 8 $2,460 1BR 8 C07
2 2 62 平米 6 $2,490 2BR 6 E04
1 1 35 平米 5 $2,460 1BR 5 C04
2 2 62 平米 7 $2,490 2BR 7 C10
1 1 35 平米 2 $2,490 1BR 2 D08
2 2 62 平米 7 $2,490 2BR 7 D10
1 1 35 平米 6 $2,490 1BR 6 E24
2 2 62 平米 2 $2,490 2BR 2 D10
1 1 35 平米 1 $2,490 1BR 1 D05
2 2 62 平米 7 $2,490 2BR 7 E15
1 1 35 平米 1 $2,490 1BR 1 D04
2 2 62 平米 3 $2,710 2BR 3 E14
1 1 35 平米 1 $2,490 1BR 1 D03
2 2 62 平米 1 $2,710 2BR 1 E14
1 1 35 平米 1 $2,490 1BR 1 D08
2 2 62 平米 2 $2,710 2BR 2 E14
1 1 35 平米 1 $2,490 1BR 1 D09
2 2 62 平米 4 $2,710 2BR 4 E14
1 1 35 平米 2 $2,490 1BR 2 D09
2 2 62 平米 5 $2,710 2BR 5 E14
1 1 35 平米 2 $2,490 1BR 2 D05
2 2 62 平米 6 $2,710 2BR 6 E14
1 1 35 平米 2 $2,490 1BR 2 D07
2 2 62 平米 7 $2,710 2BR 7 E14
1 1 35 平米 2 $2,490 1BR 2 E24
2 2 62 平米 8 $2,710 2BR 8 E14
1 1 35 平米 6 $2,490 1BR 6 D08
2 2 61 平米 6 $2,880 2BR 6 C23
1 1 35 平米 1 $2,490 1BR 1 E23
2 2 61 平米 7 $2,880 2BR 7 C23
1 1 35 平米 1 $2,490 1BR 1 D07
2 2 61 平米 8 $2,880 2BR 8 D23
1 1 35 平米 2 $2,490 1BR 2 E23
2 2 61 平米 8 $2,880 2BR 8 A23
1 1 35 平米 1 $2,490 1BR 1 D06
2 2 61 平米 7 $2,880 2BR 7 A23
1 1 35 平米 2 $2,490 1BR 2 D06
2 2 61 平米 6 $2,880 2BR 6 A23
1 1 35 平米 2 $2,490 1BR 2 D04
2 2 61 平米 4 $2,880 2BR 4 A23
1 1 35 平米 2 $2,490 1BR 2 D03
2 2 61 平米 5 $2,880 2BR 5 A23
1 1 35 平米 2 $2,490 1BR 2 E16
2 2 61 平米 3 $2,880 2BR 3 A23
1 1 35 平米 1 $2,490 1BR 1 E16
2 2 61 平米 3 $2,880 2BR 3 C23
1 1 35 平米 2 $2,490 1BR 2 D02
2 2 61 平米 2 $2,880 2BR 2 C23
1 1 35 平米 2 $2,490 1BR 2 E17
2 2 61 平米 2 $2,880 2BR 2 A23
1 1 35 平米 1 $2,490 1BR 1 E17
2 2 61 平米 4 $2,880 2BR 4 C23
1 1 35 平米 2 $2,490 1BR 2 E21
2 2 62 平米 3 $2,880 2BR 3 E05
1 1 35 平米 1 $2,490 1BR 1 E21
2 2 62 平米 4 $2,880 2BR 4 E05
1 1 35 平米 2 $2,490 1BR 2 E22
2 2 62 平米 7 $2,880 2BR 7 E05
1 1 35 平米 5 $2,880 1BR 5 A21
2 2 62 平米 8 $2,880 2BR 8 E05
1 1 35 平米 6 $2,880 1BR 6 E12
2 2 62 平米 4 $2,880 2BR 4 A11
1 1 35 平米 3 $2,880 1BR 3 A22
2 2 62 平米 7 $2,880 2BR 7 A11
1 1 35 平米 3 $2,880 1BR 3 A21
2 2 62 平米 8 $2,880 2BR 8 A11
1 1 35 平米 5 $2,880 1BR 5 A22
2 2 62 平米 3 $2,880 2BR 3 A11
1 1 35 平米 5 $2,880 1BR 5 E12
2 2 62 平米 2 $2,880 2BR 2 E05
1 1 35 平米 8 $2,880 1BR 8 E12
2 2 62 平米 8 $2,880 2BR 8 C11
1 1 35 平米 7 $2,880 1BR 7 E12
2 2 62 平米 6 $2,880 2BR 6 E05
1 1 35 平米 7 $2,880 1BR 7 E12A
1 1 35 平米 2 $2,880 1BR 2 E12A
1 1 35 平米 3 $2,880 1BR 3 E12A
1 1 35 平米 4 $2,880 1BR 4 E12A
1 1 35 平米 5 $2,880 1BR 5 E12A
1 1 35 平米 6 $2,880 1BR 6 E12A
1 1 35 平米 4 $2,880 1BR 4 E12
1 1 35 平米 7 $2,880 1BR 7 A22
1 1 35 平米 6 $2,880 1BR 6 A22
1 1 35 平米 4 $2,880 1BR 4 A22
1 1 35 平米 8 $2,880 1BR 8 A21
1 1 35 平米 7 $2,880 1BR 7 A21
1 1 35 平米 6 $2,880 1BR 6 A21
1 1 35 平米 8 $2,880 1BR 8 A22
1 1 35 平米 4 $2,880 1BR 4 A21
1 1 35 平米 8 $2,880 1BR 8 E12A
 • 最新价格更新日期: 2月 15, 2020
 • 公共区域维护费 这些费用由业主支付,用于维护公寓公共区域和住房项目。对于新住宅开发,一般会在在与单元业主交接时提前支付1-3年的物业费。 $1/平米
 • 偿债基金 对于新公寓项目,买主会在房产从开发商移交至买主时一次性支付所需相关费用。这笔费用主要用于必要的重大设施改良和更新,以确保建筑的维护保养及将来的价值。 $16/平米

项目特色

项目餐厅 游泳池 按摩浴缸 健身房 酒吧 会所 24小时安保 监控 海滩接驳车 停车位 桑拿室 桑拿房

付款计划

For Thai Ownership

 • 分期付款 里程碑 付款
 • 预定金 一次性付款 $645
 • 第1期 Down Payment 25 Installments 15%
 • 第2期 Down Payment 20 Installments 20%
 • 第3期 交付时 65%

For Foreign Ownership

 • 分期付款 里程碑 付款
 • 预定金 一次性付款 $1,610
 • 第1期 合同签署时 40%
 • 第2期 20 Monthly payments 40%
 • 第3期 交付时 20%

评论

撰写评论
了解该项目? 第一个评论吧

贷款计算器

相似单元

$387,000
1 1 67 平米 公寓

Northpoint

Na Kluea, 芭提雅, 春武里, 泰国
$177,000 $210,000
1 1 76 平米 公寓

Apus

农保诚, 芭提雅, 春武里, 泰国
$96,500
1 2 80.20 平米 公寓

The Residence Jomtien Beach

农保诚, 芭提雅, 春武里, 泰国
$103,000
1 1 47.04 平米 公寓

The Cliff Pattaya

农保诚, 芭提雅, 春武里, 泰国
$148,000
1 1 61 平米 公寓

Club Royal

Na Kluea, 芭提雅, 春武里, 泰国
$129,000
1 1 35 平米 公寓

Unixx South Pattaya

农保诚, 芭提雅, 春武里, 泰国
$168,000
1 1 40.50 平米 公寓

Cetus Beachfront

农保诚, 芭提雅, 春武里, 泰国

春武里 公寓 / 住宅市场见解