Dusit Grand Park 2

(撰写评论)
农保诚, 芭提雅, 春武里
 • 单元ID: U82104
 • 1 卧室
 • 1 卫生间
 • 34.50 平米
 • 期房 (6月 2022)
售价 已售
详情咨询
9
卧室
1
卫生间
1
室内面积
34.50 平米
楼层
1
期房
6月 2022
维修保养
¥308/月
价格 / 平米
¥16,100

Dusit Grand Park 2 1 卧室 公寓 出售

该房源是面积34.50 平米的公寓 ,拥有1 卧室 和1 卧室 ,目前售 中 。预计于6月 2022 交房。您可以基础价 ¥555,000 (¥16,100/SqM) 购买该公寓 。

特色

露台

基本信息

单元ID
U82104
地段
农保诚, 芭提雅, 春武里, 泰国
建筑进度
期房 (6月 2022)
建筑楼层
8
项目单元
919
最近更新
8月 4, 2020
房源来源
开发商
房源类型
公寓
公寓所有权

外国人可以拥有公寓永久产权,前提是外国人配额不超过公寓楼总面积的49%。如果外国人配额低于49%,属于泰国人配额的单位就能够转换为外国人配额。

外国配额, 泰式 配额, 公司
单元面积
34.50 平米
景色
城景
公共区域维护费
公共区域维护费(CAM)由业主支付,用于维护公寓公共区域和住房项目。对于新住宅开发,一般会在在与单元业主交接时提前支付1-3年的物业费。
¥308/月

Dusit Grand Park 2 在售单元

 • 所有
 • 开间
 • 1 卧室
 • 2 卧室
卧室
卫生间
室内面积
楼层
土地面积
价格/平米
单元类型
单元数
1
1
35 平米
1
0 平米
¥16,100
1BR
1 A02
2
2
61 平米
2
0 平米
¥16,100
2BR
2 C01
开间
1
25 平米
8
0 平米
¥18,800
-
806
开间
1
25 平米
3
0 平米
¥21,900
STU
3 E19
1
1
35 平米
1
0 平米
¥16,100
1BR
1 A08
2
2
61 平米
1
0 平米
¥16,100
2BR
1 A01
开间
1
25 平米
1
0 平米
¥29,500
STU
1 A14
1
1
35 平米
1
0 平米
¥16,100
1BR
1 C04
2
2
61 平米
2
0 平米
¥16,100
2BR
2 A01
1
1
35 平米
2
0 平米
¥16,100
1BR
2 C07
2
2
63 平米
2
0 平米
¥15,600
2BR
2 E01
1
1
35 平米
1
0 平米
¥16,100
1BR
1 C07
2
2
62 平米
2
0 平米
¥16,100
2BR
2 C10
1
1
35 平米
2
0 平米
¥16,100
1BR
2 C08
2
2
62 平米
1
0 平米
¥16,100
2BR
1 A10
1
1
35 平米
1
0 平米
¥16,100
1BR
1 C08
2
2
62 平米
2
0 平米
¥16,100
2BR
2 A10
1
1
35 平米
2
0 平米
¥16,100
1BR
2 A09
2
2
62 平米
1
0 平米
¥16,100
2BR
1 C10
1
1
35 平米
1
0 平米
¥16,100
1BR
1 A09
2
2
61 平米
3
0 平米
¥16,600
2BR
3 A01
1
1
35 平米
1
0 平米
¥16,100
1BR
1 A07
2
2
61 平米
3
0 平米
¥16,600
2BR
3 C01
1
1
35 平米
1
0 平米
¥16,100
1BR
1 A06
2
2
61 平米
7
0 平米
¥16,700
2BR
7 D01
1
1
35 平米
2
0 平米
¥16,100
1BR
2 C09
2
2
61 平米
4
0 平米
¥16,800
2BR
4 A01
1
1
35 平米
1
0 平米
¥16,100
1BR
1 C09
2
2
61 平米
4
0 平米
¥16,800
2BR
4 C01
1
1
35 平米
1
0 平米
¥16,100
1BR
1 A04
2
2
62 平米
3
0 平米
¥16,600
2BR
3 D10
1
1
35 平米
1
0 平米
¥16,100
1BR
1 A03
2
2
62 平米
3
0 平米
¥16,600
2BR
3 E04
1
1
35 平米
3
0 平米
¥16,600
1BR
3 C04
2
2
62 平米
3
0 平米
¥16,600
2BR
3 C10
1
1
35 平米
3
0 平米
¥16,600
1BR
3 D07
2
2
62 平米
3
0 平米
¥16,600
2BR
3 A10
1
1
35 平米
3
0 平米
¥16,600
1BR
3 C09
2
2
62 平米
3
0 平米
¥16,600
2BR
3 E15
1
1
35 平米
3
0 平米
¥16,600
1BR
3 D04
2
2
61 平米
5
0 平米
¥17,000
2BR
5 D01
1
1
35 平米
3
0 平米
¥16,600
1BR
3 A02
2
2
61 平米
8
0 平米
¥17,000
2BR
8 D01
1
1
35 平米
3
0 平米
¥16,600
1BR
3 D08
2
2
61 平米
8
0 平米
¥17,000
2BR
8 A01
1
1
35 平米
3
0 平米
¥16,600
1BR
3 D06
2
2
61 平米
5
0 平米
¥17,000
2BR
5 A01
1
1
35 平米
3
0 平米
¥16,600
1BR
3 E24
2
2
62 平米
4
0 平米
¥16,800
2BR
4 E04
1
1
35 平米
3
0 平米
¥16,600
1BR
3 E23
2
2
62 平米
4
0 平米
¥16,800
2BR
4 E15
1
1
35 平米
4
0 平米
¥16,800
1BR
4 A04
2
2
62 平米
4
0 平米
¥16,800
2BR
4 D10
1
1
35 平米
4
0 平米
¥16,800
1BR
4 D06
2
2
62 平米
4
0 平米
¥16,800
2BR
4 A10
1
1
35 平米
4
0 平米
¥16,800
1BR
4 A02
2
2
62 平米
4
0 平米
¥16,800
2BR
4 C10
1
1
35 平米
4
0 平米
¥16,800
1BR
4 D05
2
2
63 平米
3
0 平米
¥16,600
2BR
3 E01
1
1
35 平米
4
0 平米
¥16,800
1BR
4 A03
2
2
61 平米
6
0 平米
¥17,200
2BR
6 A01
1
1
35 平米
4
0 平米
¥16,800
1BR
4 D04
2
2
61 平米
6
0 平米
¥17,200
2BR
6 D01
1
1
35 平米
4
0 平米
¥16,800
1BR
4 D09
2
2
61 平米
6
0 平米
¥17,200
2BR
6 C01
1
1
35 平米
4
0 平米
¥16,800
1BR
4 D03
2
2
61 平米
7
0 平米
¥17,200
2BR
7 A01
1
1
35 平米
4
0 平米
¥16,800
1BR
4 E16
2
2
61 平米
2
0 平米
¥17,200
2BR
2 D01
1
1
35 平米
4
0 平米
¥16,800
1BR
4 E22
2
2
62 平米
5
0 平米
¥17,000
2BR
5 C10
1
1
35 平米
4
0 平米
¥16,800
1BR
4 E17
2
2
62 平米
8
0 平米
¥17,000
2BR
8 A10
1
1
35 平米
4
0 平米
¥16,800
1BR
4 C09
2
2
62 平米
8
0 平米
¥17,000
2BR
8 E04
1
1
35 平米
4
0 平米
¥16,800
1BR
4 A09
2
2
62 平米
5
0 平米
¥17,000
2BR
5 A10
1
1
35 平米
4
0 平米
¥16,800
1BR
4 E24
2
2
62 平米
5
0 平米
¥17,000
2BR
5 E15
1
1
35 平米
4
0 平米
¥16,800
1BR
4 C08
2
2
62 平米
8
0 平米
¥17,000
2BR
8 E15
1
1
35 平米
4
0 平米
¥16,800
1BR
4 E23
2
2
62 平米
8
0 平米
¥17,000
2BR
8 D10
1
1
35 平米
4
0 平米
¥16,800
1BR
4 E21
2
2
62 平米
5
0 平米
¥17,000
2BR
5 D10
1
1
35 平米
4
0 平米
¥16,900
1BR
4 A08
2
2
63 平米
4
0 平米
¥16,800
2BR
4 E01
1
1
35 平米
8
0 平米
¥17,000
1BR
8 E17
2
2
62 平米
1
0 平米
¥17,200
2BR
1 E04
1
1
35 平米
5
0 平米
¥17,000
1BR
5 E24
2
2
62 平米
1
0 平米
¥17,200
2BR
1 D10
1
1
35 平米
5
0 平米
¥17,000
1BR
5 E23
2
2
62 平米
2
0 平米
¥17,200
2BR
2 D10
1
1
35 平米
5
0 平米
¥17,000
1BR
5 C04
2
2
62 平米
7
0 平米
¥17,200
2BR
7 E15
1
1
35 平米
8
0 平米
¥17,000
1BR
8 A03
2
2
62 平米
7
0 平米
¥17,200
2BR
7 D10
1
1
35 平米
8
0 平米
¥17,000
1BR
8 A04
2
2
62 平米
7
0 平米
¥17,200
2BR
7 A10
1
1
35 平米
2
0 平米
¥17,300
1BR
2 D06
2
2
62 平米
2
0 平米
¥17,200
2BR
2 E04
1
1
35 平米
1
0 平米
¥17,300
1BR
1 D05
2
2
62 平米
6
0 平米
¥17,200
2BR
6 E15
1
1
35 平米
2
0 平米
¥17,300
1BR
2 E24
2
2
62 平米
6
0 平米
¥17,200
2BR
6 E04
1
1
35 平米
2
0 平米
¥17,300
1BR
2 D07
2
2
62 平米
2
0 平米
¥17,200
2BR
2 E15
1
1
35 平米
1
0 平米
¥17,300
1BR
1 D03
2
2
62 平米
6
0 平米
¥17,200
2BR
6 D10
1
1
35 平米
1
0 平米
¥17,300
1BR
1 D04
2
2
62 平米
6
0 平米
¥17,200
2BR
6 C10
1
1
35 平米
1
0 平米
¥17,300
1BR
1 D07
2
2
62 平米
1
0 平米
¥18,800
2BR
1 E14
1
1
35 平米
1
0 平米
¥17,300
1BR
1 D06
2
2
62 平米
7
0 平米
¥18,800
2BR
7 E14
1
1
35 平米
2
0 平米
¥17,300
1BR
2 E23
2
2
62 平米
4
0 平米
¥18,800
2BR
4 E14
1
1
35 平米
1
0 平米
¥17,300
1BR
1 D08
2
2
62 平米
3
0 平米
¥18,800
2BR
3 E14
1
1
35 平米
1
0 平米
¥17,300
1BR
1 D09
2
2
62 平米
2
0 平米
¥18,800
2BR
2 E14
1
1
35 平米
2
0 平米
¥17,300
1BR
2 D09
2
2
62 平米
5
0 平米
¥18,800
2BR
5 E14
1
1
35 平米
6
0 平米
¥17,300
1BR
6 D08
2
2
62 平米
6
0 平米
¥18,800
2BR
6 E14
1
1
35 平米
6
0 平米
¥17,300
1BR
6 E24
2
2
62 平米
8
0 平米
¥18,800
2BR
8 E14
1
1
35 平米
1
0 平米
¥17,300
1BR
1 E23
2
2
61 平米
8
0 平米
¥19,900
2BR
8 D23
1
1
35 平米
2
0 平米
¥17,300
1BR
2 D08
2
2
61 平米
7
0 平米
¥19,900
2BR
7 C23
1
1
35 平米
1
0 平米
¥17,300
1BR
1 E17
2
2
61 平米
6
0 平米
¥19,900
2BR
6 A23
1
1
35 平米
1
0 平米
¥17,300
1BR
1 E21
2
2
61 平米
7
0 平米
¥19,900
2BR
7 A23
1
1
35 平米
2
0 平米
¥17,300
1BR
2 E16
2
2
61 平米
6
0 平米
¥19,900
2BR
6 C23
1
1
35 平米
2
0 平米
¥17,300
1BR
2 D02
2
2
61 平米
4
0 平米
¥19,900
2BR
4 C23
1
1
35 平米
2
0 平米
¥17,300
1BR
2 E21
2
2
61 平米
5
0 平米
¥19,900
2BR
5 A23
1
1
35 平米
1
0 平米
¥17,300
1BR
1 E16
2
2
61 平米
4
0 平米
¥19,900
2BR
4 A23
1
1
35 平米
2
0 平米
¥17,300
1BR
2 D03
2
2
61 平米
3
0 平米
¥19,900
2BR
3 C23
1
1
35 平米
2
0 平米
¥17,300
1BR
2 D04
2
2
61 平米
3
0 平米
¥19,900
2BR
3 A23
1
1
35 平米
2
0 平米
¥17,300
1BR
2 E22
2
2
61 平米
2
0 平米
¥19,900
2BR
2 C23
1
1
35 平米
2
0 平米
¥17,300
1BR
2 D05
2
2
61 平米
2
0 平米
¥19,900
2BR
2 A23
1
1
35 平米
2
0 平米
¥17,300
1BR
2 E17
2
2
61 平米
8
0 平米
¥19,900
2BR
8 A23
1
1
35 平米
6
0 平米
¥19,900
1BR
6 E12
2
2
62 平米
3
0 平米
¥19,900
2BR
3 E05
1
1
35 平米
5
0 平米
¥19,900
1BR
5 E12
2
2
62 平米
3
0 平米
¥19,900
2BR
3 A11
1
1
35 平米
5
0 平米
¥19,900
1BR
5 A22
2
2
62 平米
2
0 平米
¥19,900
2BR
2 E05
1
1
35 平米
5
0 平米
¥19,900
1BR
5 A21
2
2
62 平米
7
0 平米
¥19,900
2BR
7 E05
1
1
35 平米
3
0 平米
¥19,900
1BR
3 A22
2
2
62 平米
8
0 平米
¥19,900
2BR
8 E05
1
1
35 平米
3
0 平米
¥19,900
1BR
3 A21
2
2
62 平米
6
0 平米
¥19,900
2BR
6 E05
1
1
35 平米
7
0 平米
¥19,900
1BR
7 E12
2
2
62 平米
8
0 平米
¥19,900
2BR
8 A11
1
1
35 平米
8
0 平米
¥19,900
1BR
8 E12
2
2
62 平米
4
0 平米
¥19,900
2BR
4 A11
1
1
35 平米
7
0 平米
¥19,900
1BR
7 A21
2
2
62 平米
7
0 平米
¥19,900
2BR
7 A11
1
1
35 平米
8
0 平米
¥19,900
1BR
8 A22
2
2
62 平米
8
0 平米
¥19,900
2BR
8 C11
1
1
35 平米
8
0 平米
¥19,900
1BR
8 A21
2
2
62 平米
4
0 平米
¥19,900
2BR
4 E05
1
1
35 平米
7
0 平米
¥19,900
1BR
7 A22
1
1
35 平米
2
0 平米
¥19,900
1BR
2 E12A
1
1
35 平米
3
0 平米
¥19,900
1BR
3 E12A
1
1
35 平米
4
0 平米
¥19,900
1BR
4 E12A
1
1
35 平米
5
0 平米
¥19,900
1BR
5 E12A
1
1
35 平米
6
0 平米
¥19,900
1BR
6 E12A
1
1
35 平米
7
0 平米
¥19,900
1BR
7 E12A
1
1
35 平米
4
0 平米
¥19,900
1BR
4 E12
1
1
35 平米
6
0 平米
¥19,900
1BR
6 A22
1
1
35 平米
4
0 平米
¥19,900
1BR
4 A21
1
1
35 平米
6
0 平米
¥19,900
1BR
6 A21
1
1
35 平米
4
0 平米
¥19,900
1BR
4 A22
1
1
35 平米
8
0 平米
¥19,900
1BR
8 E12A
 • 最新价格更新日期: 8月 4, 2020
 • 公共区域维护费 这些费用由业主支付,用于维护公寓公共区域和住房项目。对于新住宅开发,一般会在在与单元业主交接时提前支付1-3年的物业费。 ¥8/平米
 • 偿债基金 对于新公寓项目,买主会在房产从开发商移交至买主时一次性支付所需相关费用。这笔费用主要用于必要的重大设施改良和更新,以确保建筑的维护保养及将来的价值。 ¥111/平米
 • 永久产权配额 国外买主较为青睐的开发项目通常会首先出售国外永久产权配额单元。单元价格永久产权配额反映出这种日益增长的需求。 ¥10,800

项目特色

项目餐厅 游泳池 按摩浴缸 健身房 酒吧 会所 24小时安保 监控 海滩接驳车 停车位 桑拿室 桑拿房

付款计划

For Thai Ownership

 • 分期付款 里程碑 付款
 • 预定金 一次性付款 ¥4,470
 • 第1期 Down Payment 25 Installments 15%
 • 第2期 Down Payment 20 Installments 20%
 • 第3期 交付时 65%

For Foreign Ownership

 • 分期付款 里程碑 付款
 • 预定金 一次性付款 ¥11,200
 • 第1期 合同签署时 40%
 • 第2期 20 Monthly payments 40%
 • 第3期 交付时 20%

评论

撰写评论
了解该项目? 第一个评论吧
泰国

农保诚

近邻项目概览

贷款计算器

相似单元

¥1,000,000
1 1 35 平米 公寓

The Base Central Pattaya

农保诚, 芭提雅, 春武里, 泰国
¥2,680,000
1 1 67 平米 公寓

Northpoint

Na Kluea, 芭提雅, 春武里, 泰国
¥1,230,000 ¥1,450,000
1 1 76 平米 公寓

Apus

农保诚, 芭提雅, 春武里, 泰国
¥402,000 ¥511,000
1 1 51.30 平米 公寓

The Residence Jomtien Beach

农保诚, 芭提雅, 春武里, 泰国
¥714,000
1 1 47.04 平米 公寓

The Cliff Pattaya

农保诚, 芭提雅, 春武里, 泰国
¥1,030,000
1 1 61 平米 公寓

Club Royal

Na Kluea, 芭提雅, 春武里, 泰国
¥848,000
开间 1 43 平米 公寓

Wongamat Tower

Na Kluea, 芭提雅, 春武里, 泰国

春武里 公寓 / 住宅市场见解