Kamala Bay Ocean View Cottages

(撰写评论)
卡马拉, 卡图, 普吉
 • 单元ID: U153025
 • 1 卧室
 • 1 卫生间
 • 65 平米
 • 期房 (1月 2022)
7% 保证出租回报 15 年
售价 ¥1,280,000
详情咨询
卧室
1
卫生间
1
室内面积
65 平米
楼层
1
期房
1月 2022
价格 / 平米
¥19,700

Kamala Bay Ocean View Cottages 1 卧室 别墅 出售

该房源是面积65 平米的别墅 ,拥有1 卧室 和1 卧室 ,目前售 中 。预计于1月 2022 交房。您可以基础价 ¥1,280,000 (¥19,700/SqM) 购买该别墅 。

特色

临海临海 按摩浴缸按摩浴缸 阳台阳台

基本信息

单元ID U153025
地段 卡马拉, 卡图, 普吉, 泰国
建筑进度 期房 (1月 2022)
项目单元 300
房源来源 开发商
房源类型 别墅
别墅所有权

外国人能以自己的名义持有 (别墅)的房产但不持有土地所有权。

租赁
室内面积 65 平米
家具 全部装修
景色 园景

Kamala Bay Ocean View Cottages 在售单元

卧室
卫生间
室内面积
楼层
土地面积
价格/平米
单元类型
单元数
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK189
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK187
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK177
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK178
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK179
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK180
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK181
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK182
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK183
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK185
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK186
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK188
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK175
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK190
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK191
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK192
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK193
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK195
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK196
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK197
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK198
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK199
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK200
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK176
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK173
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK203
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK159
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK139
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK150
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK151
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK152
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK153
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK155
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK156
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK157
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK158
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK160
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK172
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK161
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK162
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK163
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK165
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK166
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK167
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK168
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK169
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK170
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK171
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK201
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK202
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK205
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK236
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK228
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK229
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK206
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK233
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK235
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK237
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK231
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK238
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK239
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK250
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK251
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK252
1
1
65 平米
-
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK222
1
1
65 平米
-
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK226
1
1
65 平米
-
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK227
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK232
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK225
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK215
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK208
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK207
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK223
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK209
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK210
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK211
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK212
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK213
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK216
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK217
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK218
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK219
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK220
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK221
1
1
65 平米
1
0 平米
¥19,700
1B Jacuzzi
CK230
1
1
65 平米
-
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK15
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK137
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK138
1
1
65 平米
-
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK62
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK135
1
1
65 平米
-
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK16
1
1
65 平米
-
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK02
1
1
65 平米
-
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK13
1
1
65 平米
-
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK120
1
1
65 平米
-
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK119
1
1
65 平米
-
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK118
1
1
65 平米
-
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK103
1
1
65 平米
-
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK05
1
1
65 平米
-
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK03
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK17
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK136
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK06
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK133
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK53
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK32
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK33
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK35
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK36
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK37
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK38
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK39
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK50
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK51
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK52
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK55
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK30
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK57
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK58
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK59
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK60
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK61
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK63
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK65
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK66
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK67
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK31
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK29
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK69
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK07
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK22
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK21
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK20
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK12
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK11
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK10
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK09
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK08
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK28
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK132
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK19
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK18
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK23
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK25
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK26
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK27
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK68
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK56
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK70
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK126
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK107
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK108
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK110
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK111
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK112
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK113
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK115
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK71
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK116
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK117
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK127
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK101
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK128
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK121
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK122
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK123
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK125
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK129
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK130
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK131
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK102
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK109
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK100
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK86
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK72
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK73
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK75
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK76
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK77
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK78
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK79
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK80
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK99
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK82
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK85
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK81
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK87
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK93
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK98
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK88
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK96
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK95
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK97
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK92
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK91
1
1
65 平米
1
0 平米
¥23,100
1B Jacuzzi
CK89
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK307
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK306
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK308
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK309
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK310
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK311
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK312
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK315
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK320
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK321
1
1
75 平米
-
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK313
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK326
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK323
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK325
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK327
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK331
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK332
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK333
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK335
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK336
1
1
75 平米
-
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK316
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK303
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK305
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK258
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK302
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK265
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK272
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK301
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK271
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK270
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK269
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK268
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK267
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK266
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK263
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK276
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK262
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK261
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK260
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK259
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK257
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK256
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK255
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK253
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK273
1
1
75 平米
-
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK322
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK277
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK292
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK281
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK278
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK287
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK288
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK289
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK290
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK291
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK293
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK286
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK295
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK296
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK297
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK280
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK298
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK299
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK279
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK300
1
1
75 平米
1
0 平米
¥22,900
1B Pool
CVK285
1
1
75 平米
1
0 平米
¥25,800
1B Pool
CVK366
1
1
75 平米
1
0 平米
¥25,800
1B Pool
CVK365
1
1
75 平米
1
0 平米
¥25,800
1B Pool
CVK361
1
1
75 平米
1
0 平米
¥25,800
1B Pool
CVK360
1
1
75 平米
1
0 平米
¥25,800
1B Pool
CVK359
1
1
75 平米
1
0 平米
¥25,800
1B Pool
CVK358
1
1
75 平米
1
0 平米
¥25,800
1B Pool
CVK357
1
1
75 平米
1
0 平米
¥25,800
1B Pool
CVK356
1
1
75 平米
1
0 平米
¥25,800
1B Pool
CVK355
1
1
75 平米
1
0 平米
¥25,800
1B Pool
CVK353
1
1
75 平米
1
0 平米
¥25,800
1B Pool
CVK352
1
1
75 平米
1
0 平米
¥25,800
1B Pool
CVK350
1
1
75 平米
1
0 平米
¥25,800
1B Pool
CVK339
1
1
75 平米
1
0 平米
¥25,800
1B Pool
CVK330
1
1
75 平米
1
0 平米
¥25,800
1B Pool
CVK351

项目特色

会所 24小时安保 监控 停车位 SPA 前台大堂

付款计划

 • 分期付款 里程碑 付款
 • 预定金 一次性付款 ¥43,500
 • 第1期 合同签署时 40%
 • 第2期 Upon completion of infrastructure 20%
 • 第3期 Upon building foundation completion 20%
 • 第4期 交房时 10%
 • 第5期 交付时 10%

评论

撰写评论
了解该项目? 第一个评论吧
泰国

卡马拉

近邻项目概览

贷款计算器

相似单元

¥1,260,000
1 1 83 平米 别墅

Two Villa Tara

晟泰雷, 塔朗, 普吉, 泰国
¥1,040,000
1 1 83 平米 别墅

Two Villa Tara

晟泰雷, 塔朗, 普吉, 泰国
¥1,410,000 ¥1,540,000
1 1 105 平米 别墅

Wings

Si Sunthon, 塔朗, 普吉, 泰国
 • 8% 保证出租回报 6 年
¥1,500,000
1 1 54 平米 别墅

Ozone Villa Phuket

帕洛, 塔朗, 普吉, 泰国
 • 7% 保证出租回报 15 年
 • 期房
¥1,280,000
1 1 65 平米 别墅

Kamala Bay Ocean View Cottages

卡马拉, 卡图, 普吉, 泰国
 • 7% 保证出租回报 15 年
 • 期房
¥1,280,000
1 1 65 平米 别墅

Kamala Bay Ocean View Cottages

卡马拉, 卡图, 普吉, 泰国
 • 8% 保证出租回报 6 年
¥1,500,000
1 1 54 平米 别墅

Ozone Villa Phuket

帕洛, 塔朗, 普吉, 泰国

普吉 房屋 / 别墅市场见解