Laya Resort

(撰写评论)
晟泰雷, 塔朗, 普吉
  • 单元ID: U167804
  • 1 卧室
  • 1 卫生间
  • 36.70 平米
  • 期房 (5月 2021)
7% 保证出租回报 15 年
售价 已售
详情咨询
10
卧室
1
卫生间
1
室内面积
36.70 平米
楼层
7
期房
5月 2021
价格 / 平米
¥33,100

Laya Resort 1 卧室 公寓 出售

该房源是面积36.70 平米的公寓 ,拥有1 卧室 和1 卧室 ,目前售 中 。预计于5月 2021 交房。您可以基础价 ¥1,210,000 (¥33,100/SqM) 购买该公寓 。

特色

阳台

基本信息

单元ID
U167804
地段
晟泰雷, 塔朗, 普吉, 泰国
建筑进度
期房 (5月 2021)
建筑楼层
7
项目单元
926
最近更新
3月 5, 2020
房源来源
开发商
房源类型
公寓
公寓所有权

外国人可以拥有公寓永久产权,前提是外国人配额不超过公寓楼总面积的49%。如果外国人配额低于49%,属于泰国人配额的单位就能够转换为外国人配额。

外国配额, 泰式 配额, 公司
楼层
7
单元面积
36.70 平米
景色
河景

Laya Resort 在售单元

  • 所有
  • 开间
  • 1 卧室
卧室
卫生间
室内面积
楼层
土地面积
价格/平米
单元类型
单元数
1
1
37 平米
4
0 平米
¥31,300
1BR
G413
开间
1
25 平米
4
0 平米
¥29,100
STU
G405
1
1
37 平米
4
0 平米
¥31,400
1BR
G414
开间
1
25 平米
4
0 平米
¥29,100
STU
G409
1
1
37 平米
5
0 平米
¥31,400
1BR
G513
开间
1
25 平米
3
0 平米
¥29,200
STU
G310
开间
1
25 平米
5
0 平米
¥29,300
STU
G505
1
1
37 平米
6
0 平米
¥31,600
1BR
G613
开间
1
25 平米
5
0 平米
¥29,300
STU
G506
1
1
37 平米
6
0 平米
¥31,700
1BR
G614
开间
1
25 平米
5
0 平米
¥29,300
STU
G507
开间
1
25 平米
5
0 平米
¥29,300
STU
G509
1
1
37 平米
2
0 平米
¥31,700
1BR
G228
1
1
37 平米
7
0 平米
¥31,700
1BR
G713
开间
1
25 平米
6
0 平米
¥29,300
STU
G605
1
1
37 平米
7
0 平米
¥31,800
1BR
G714
开间
1
25 平米
4
0 平米
¥29,400
STU
G410
1
1
37 平米
2
0 平米
¥31,900
1BR
G211
开间
1
25 平米
2
0 平米
¥29,500
STU
G202
开间
1
25 平米
7
0 平米
¥29,500
STU
G706
1
1
37 平米
3
0 平米
¥32,100
1BR
G330
开间
1
25 平米
7
0 平米
¥29,500
STU
G705
1
1
37 平米
4
0 平米
¥32,100
1BR
G427
1
1
37 平米
5
0 平米
¥32,300
1BR
G527
开间
1
25 平米
7
0 平米
¥29,500
STU
G709
开间
1
25 平米
7
0 平米
¥29,500
STU
G708
1
1
37 平米
5
0 平米
¥32,500
1BR
G511
1
1
37 平米
6
0 平米
¥32,500
1BR
G611
开间
1
25 平米
7
0 平米
¥29,500
STU
G707
1
1
37 平米
6
0 平米
¥32,600
1BR
G624
开间
1
25 平米
6
0 平米
¥29,600
STU
G610
1
1
37 平米
4
0 平米
¥32,600
1BR
G430
开间
1
25 平米
5
0 平米
¥29,600
STU
G510
1
1
37 平米
4
0 平米
¥32,600
1BR
G429
开间
1
25 平米
3
0 平米
¥29,700
STU
G301
1
1
37 平米
3
0 平米
¥32,400
1BR
G311b
开间
1
25 平米
3
0 平米
¥29,700
STU
G304
1
1
37 平米
3
0 平米
¥32,400
1BR
G332
开间
1
25 平米
2
0 平米
¥29,800
STU
G220
开间
1
25 平米
7
0 平米
¥29,800
STU
G710
1
1
37 平米
5
0 平米
¥32,800
1BR
G529
1
1
37 平米
4
0 平米
¥32,600
1BR
G411b
开间
1
25 平米
4
0 平米
¥29,900
STU
G401
1
1
37 平米
4
0 平米
¥32,600
1BR
G432
开间
1
25 平米
4
0 平米
¥29,900
STU
G403
1
1
37 平米
4
0 平米
¥32,600
1BR
G423
开间
1
25 平米
4
0 平米
¥29,900
STU
G404
1
1
37 平米
5
0 平米
¥32,800
1BR
G511b
开间
1
25 平米
3
0 平米
¥30,000
STU
G320
1
1
37 平米
6
0 平米
¥32,900
1BR
G623
开间
1
25 平米
5
0 平米
¥30,200
STU
G504
1
1
37 平米
7
0 平米
¥33,000
1BR
G711b
开间
1
25 平米
5
0 平米
¥30,400
STU
G521
1
1
37 平米
7
0 平米
¥33,100
1BR
G723
开间
1
25 平米
6
0 平米
¥30,400
STU
G621
1
1
37 平米
1
0 平米
¥34,900
1BR
G101b
开间
1
25 平米
6
0 平米
¥30,500
STU
G620
开间
1
25 平米
7
0 平米
¥30,600
STU
G721
开间
1
25 平米
7
0 平米
¥30,700
STU
G717
开间
1
26 平米
5
0 平米
¥30,700
STU
G522
开间
1
26 平米
6
0 平米
¥30,700
STU
G622
开间
1
40 平米
2
0 平米
¥33,300
STU
C264
开间
1
40 平米
2
0 平米
¥33,300
STU
C261
开间
1
40 平米
2
0 平米
¥33,300
STU
C267
开间
1
40 平米
2
0 平米
¥33,300
STU
C266
开间
1
40 平米
2
0 平米
¥33,300
STU
C263
开间
1
40 平米
3
0 平米
¥33,300
STU
C368
开间
1
40 平米
3
0 平米
¥33,400
STU
C370
开间
1
40 平米
3
0 平米
¥33,400
STU
C364
开间
1
40 平米
3
0 平米
¥33,400
STU
C363
开间
1
40 平米
2
0 平米
¥33,600
STU
C271
开间
1
40 平米
4
0 平米
¥33,600
STU
C468
开间
1
40 平米
4
0 平米
¥33,600
STU
C465
开间
1
40 平米
2
0 平米
¥33,400
STU
C256
开间
1
40 平米
4
0 平米
¥33,700
STU
C470
开间
1
40 平米
4
0 平米
¥33,700
STU
C464
开间
1
40 平米
2
0 平米
¥33,500
STU
C258
开间
1
40 平米
2
0 平米
¥33,500
STU
C257
开间
1
40 平米
3
0 平米
¥33,700
STU
C371
开间
1
40 平米
5
0 平米
¥33,800
STU
C536
开间
1
40 平米
5
0 平米
¥33,800
STU
C533
开间
1
40 平米
3
0 平米
¥33,800
STU
C375
开间
1
40 平米
2
0 平米
¥33,900
STU
C273
开间
1
40 平米
5
0 平米
¥33,900
STU
C535
开间
1
40 平米
5
0 平米
¥33,900
STU
C534
开间
1
40 平米
2
0 平米
¥33,900
STU
C272
开间
1
40 平米
3
0 平米
¥33,600
STU
C358
开间
1
40 平米
3
0 平米
¥33,600
STU
C357
开间
1
40 平米
2
0 平米
¥34,000
STU
C274
开间
1
40 平米
3
0 平米
¥34,000
STU
C373
开间
1
40 平米
3
0 平米
¥34,000
STU
C372
开间
1
40 平米
4
0 平米
¥34,100
STU
C471
开间
1
40 平米
4
0 平米
¥33,800
STU
C456
开间
1
40 平米
3
0 平米
¥34,100
STU
C374
开间
1
40 平米
4
0 平米
¥34,100
STU
C475
开间
1
40 平米
4
0 平米
¥33,900
STU
C457
开间
1
40 平米
5
0 平米
¥34,300
STU
C543
开间
1
40 平米
4
0 平米
¥34,300
STU
C473
开间
1
40 平米
4
0 平米
¥34,300
STU
C472
开间
1
40 平米
4
0 平米
¥34,400
STU
C474
开间
1
40 平米
5
0 平米
¥34,500
STU
C541
开间
1
40 平米
5
0 平米
¥34,500
STU
C540
开间
1
40 平米
5
0 平米
¥34,600
STU
C542
开间
1
40 平米
2
0 平米
¥35,200
STU
E201
开间
1
40 平米
2
0 平米
¥35,200
STU
E213
开间
1
40 平米
3
0 平米
¥35,300
STU
E313
开间
1
40 平米
3
0 平米
¥35,300
STU
E301
开间
1
40 平米
2
0 平米
¥35,400
STU
E202
开间
1
40 平米
2
0 平米
¥35,400
STU
E203
开间
1
40 平米
3
0 平米
¥35,500
STU
E304
开间
1
40 平米
4
0 平米
¥35,500
STU
E401
开间
1
40 平米
4
0 平米
¥35,500
STU
E413
开间
1
40 平米
3
0 平米
¥35,500
STU
E303
开间
1
40 平米
4
0 平米
¥35,600
STU
E404
开间
1
40 平米
4
0 平米
¥35,700
STU
E402
开间
1
40 平米
4
0 平米
¥35,700
STU
E403
开间
1
40 平米
5
0 平米
¥35,800
STU
E504
开间
1
40 平米
5
0 平米
¥35,800
STU
E503
开间
1
40 平米
2
0 平米
¥36,200
STU
E207
开间
1
40 平米
2
0 平米
¥37,700
STU
E209
开间
1
44 平米
2
0 平米
¥35,200
STU
E212
开间
1
44 平米
3
0 平米
¥35,300
STU
E312
开间
1
44 平米
4
0 平米
¥35,500
STU
E412
1
1
37 平米
6
0 平米
¥31,500
1BR
G612
开间
1
26 平米
2
0 平米
¥30,000
STU
G222
  • 最新价格更新日期: 3月 5, 2020
  • 偿债基金 对于新公寓项目,买主会在房产从开发商移交至买主时一次性支付所需相关费用。这笔费用主要用于必要的重大设施改良和更新,以确保建筑的维护保养及将来的价值。 ¥178/平米

项目特色

酒店管理 项目餐厅 游泳池 健身房 酒吧 24小时安保 监控 儿童乐园 停车位 SPA 桑拿房 前台大堂

评论

撰写评论
了解该项目? 第一个评论吧
泰国

晟泰雷

近邻项目概览

贷款计算器

相似单元

¥1,320,000 ¥1,540,000
2 1 100 平米 公寓

Bayshore Ocean View

芭东, 卡图, 普吉, 泰国
¥1,450,000
1 1 116 平米 公寓

Plantation Kamala

卡马拉, 卡图, 普吉, 泰国
¥802,000
1 1 35 平米 公寓

The Base Downtown

Wichit, 普吉镇, 普吉, 泰国
¥8,240,000
3 2 223 平米 公寓

The View

卡隆, 普吉镇, 普吉, 泰国
¥1,680,000
1 1 94 平米 公寓

Surin Sabai 2

晟泰雷, 塔朗, 普吉, 泰国
¥826,000 ¥1,210,000
2 1 104 平米 公寓

Diamond Condominium Patong

芭东, 卡图, 普吉, 泰国
¥1,000,000
1 1 58 平米 公寓

Grand Kamala Falls

卡马拉, 卡图, 普吉, 泰国

普吉 公寓 / 住宅市场见解