Patong Bay Hill 2

(撰写评论)
芭东, 卡图, 普吉
  • 单元ID: U77629
  • 1 卧室
  • 1 卫生间
  • 45 平米
  • 期房 (6月 2021)
7% 保证出租回报 15 年
售价 ¥890,000
详情咨询
卧室
1
卫生间
1
室内面积
45 平米
楼层
3
期房
6月 2021
价格 / 平米
¥19,800

Patong Bay Hill 2 1 卧室 公寓 出售

该房源是面积45 平米的公寓 ,拥有1 卧室 和1 卧室 ,目前售 中 。预计于6月 2021 交房。您可以基础价 ¥890,000 (¥19,800/SqM) 购买该公寓 。

特色

阳台阳台

基本信息

单元ID U77629
地段 芭东, 卡图, 普吉, 泰国
芭东海滩 1.5 Km
建筑进度 期房 (6月 2021)
建筑楼层 8
项目单元 199
房源来源 开发商
房源类型 公寓
公寓所有权

外国人可以拥有公寓永久产权,前提是外国人配额不超过公寓楼总面积的49%。如果外国人配额低于49%,属于泰国人配额的单位就能够转换为外国人配额。

租赁
楼层 3
单元面积 45 平米
家具 全部装修
景色 泳池景

Patong Bay Hill 2 在售单元

卧室
卫生间
室内面积
楼层
土地面积
价格/平米
单元类型
单元数
1
1
45 平米
6
0 平米
¥18,700
1BR
BB66
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,400
1BR
AA21
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,400
1BR
BB21
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,400
1BR
AA22
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,400
1BR
AA26
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,400
1BR
AA20
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,400
1BR
AA19
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,400
1BR
AA27
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,400
1BR
BB19
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,400
1BR
AA25
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,400
1BR
BB20
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,400
1BR
BB22
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,400
1BR
AA23
1
1
45 平米
4
0 平米
¥19,800
1BR
CC15
1
1
45 平米
4
0 平米
¥19,800
1BR
BB29
1
1
45 平米
4
0 平米
¥19,800
1BR
BB28
1
1
45 平米
4
0 平米
¥19,800
1BR
CC16
1
1
45 平米
4
0 平米
¥19,800
1BR
CC17
1
1
45 平米
4
0 平米
¥19,800
1BR
CC18
1
1
45 平米
4
0 平米
¥19,800
1BR
DD18
1
1
45 平米
4
0 平米
¥19,800
1BR
DD19
1
1
45 平米
4
0 平米
¥19,800
1BR
DD20
1
1
45 平米
4
0 平米
¥19,800
1BR
BB27
1
1
45 平米
4
0 平米
¥19,800
1BR
BB26
1
1
45 平米
4
0 平米
¥19,800
1BR
BB25
1
1
45 平米
4
0 平米
¥19,800
1BR
BB23
1
1
45 平米
4
0 平米
¥19,800
1BR
AA31
1
1
45 平米
2
0 平米
¥19,800
1BR
AA01
1
1
45 平米
4
0 平米
¥19,800
1BR
AA29
1
1
45 平米
5
0 平米
¥19,800
1BR
BB39
1
1
45 平米
5
0 平米
¥19,800
1BR
DD28
1
1
45 平米
5
0 平米
¥19,800
1BR
DD27
1
1
45 平米
5
0 平米
¥19,800
1BR
DD26
1
1
45 平米
5
0 平米
¥19,800
1BR
DD23
1
1
45 平米
5
0 平米
¥19,800
1BR
CC22
1
1
45 平米
5
0 平米
¥19,800
1BR
CC20
1
1
45 平米
5
0 平米
¥19,800
1BR
CC19
1
1
45 平米
5
0 平米
¥19,800
1BR
BB50
1
1
45 平米
5
0 平米
¥19,800
1BR
BB38
1
1
45 平米
2
0 平米
¥19,800
1BR
AA02
1
1
45 平米
5
0 平米
¥19,800
1BR
BB37
1
1
45 平米
5
0 平米
¥19,800
1BR
BB36
1
1
45 平米
5
0 平米
¥19,800
1BR
BB35
1
1
45 平米
5
0 平米
¥19,800
1BR
AA55
1
1
45 平米
5
0 平米
¥19,800
1BR
AA53
1
1
45 平米
5
0 平米
¥19,800
1BR
AA52
1
1
45 平米
5
0 平米
¥19,800
1BR
AA51
1
1
45 平米
4
0 平米
¥19,800
1BR
DD22
1
1
45 平米
4
0 平米
¥19,800
1BR
AA30
1
1
45 平米
4
0 平米
¥19,800
1BR
DD21
1
1
45 平米
4
0 平米
¥19,800
1BR
AA28
1
1
45 平米
2
0 平米
¥19,800
1BR
CC07
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,800
1BR
AA16
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,800
1BR
AA15
1
1
45 平米
2
0 平米
¥19,800
1BR
DD11
1
1
45 平米
2
0 平米
¥19,800
1BR
DD10
1
1
45 平米
2
0 平米
¥19,800
1BR
DD09
1
1
45 平米
2
0 平米
¥19,800
1BR
DD08
1
1
45 平米
2
0 平米
¥19,800
1BR
CC09
1
1
45 平米
2
0 平米
¥19,800
1BR
CC08
1
1
45 平米
2
0 平米
¥19,800
1BR
CC06
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,800
1BR
AA18
1
1
45 平米
2
0 平米
¥19,800
1BR
BB07
1
1
45 平米
2
0 平米
¥19,800
1BR
BB06
1
1
45 平米
2
0 平米
¥19,800
1BR
BB05
1
1
45 平米
2
0 平米
¥19,800
1BR
BB03
1
1
45 平米
2
0 平米
¥19,800
1BR
BB02
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,800
1BR
DD17
1
1
45 平米
2
0 平米
¥19,800
1BR
AA05
1
1
45 平米
2
0 平米
¥19,800
1BR
AA03
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,800
1BR
AA17
1
1
45 平米
2
0 平米
¥19,800
1BR
BB01
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,800
1BR
BB12
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,800
1BR
DD16
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,800
1BR
DD15
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,800
1BR
DD13
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,800
1BR
DD12
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,800
1BR
CC13
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,800
1BR
CC11
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,800
1BR
CC12
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,800
1BR
BB13
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,800
1BR
CC10
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,800
1BR
BB16
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,800
1BR
BB17
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,800
1BR
BB18
1
1
45 平米
3
0 平米
¥19,800
1BR
BB15
1
1
45 平米
7
0 平米
¥20,000
1BR
BB71
1
1
45 平米
7
0 平米
¥20,000
1BR
BB72
1
1
45 平米
7
0 平米
¥20,000
1BR
BB67
1
1
45 平米
7
0 平米
¥20,000
1BR
BB68
1
1
45 平米
7
0 平米
¥20,000
1BR
BB69
1
1
45 平米
7
0 平米
¥20,000
1BR
BB70
1
1
45 平米
4
0 平米
¥20,100
1BR
AA32
1
1
45 平米
4
0 平米
¥20,100
1BR
AA33
1
1
45 平米
4
0 平米
¥20,100
1BR
AA35
1
1
45 平米
4
0 平米
¥20,100
1BR
AA37
1
1
45 平米
4
0 平米
¥20,100
1BR
AA36
1
1
45 平米
4
0 平米
¥20,100
1BR
AA38
1
1
45 平米
4
0 平米
¥20,100
1BR
AA39
1
1
45 平米
6
0 平米
¥20,400
1BR
BB56
1
1
45 平米
6
0 平米
¥20,400
1BR
BB60
1
1
45 平米
6
0 平米
¥20,400
1BR
BB59
1
1
45 平米
6
0 平米
¥20,400
1BR
BB58
1
1
45 平米
6
0 平米
¥20,400
1BR
BB61
1
1
45 平米
6
0 平米
¥20,400
1BR
BB57
1
1
45 平米
8
0 平米
¥20,600
1BR
BB83
1
1
45 平米
8
0 平米
¥20,600
1BR
BB81
1
1
45 平米
8
0 平米
¥20,600
1BR
BB80
1
1
45 平米
8
0 平米
¥20,600
1BR
BB79
1
1
45 平米
8
0 平米
¥20,600
1BR
BB78
1
1
45 平米
5
0 平米
¥20,800
1BR
AA56
1
1
45 平米
5
0 平米
¥20,800
1BR
AA59
1
1
45 平米
5
0 平米
¥20,800
1BR
AA58
1
1
45 平米
5
0 平米
¥20,800
1BR
AA57
1
1
45 平米
5
0 平米
¥20,800
1BR
AA62
1
1
45 平米
5
0 平米
¥20,800
1BR
AA61
1
1
45 平米
5
0 平米
¥20,800
1BR
AA63
1
1
45 平米
5
0 平米
¥20,800
1BR
AA60
1
1
45 平米
7
0 平米
¥21,000
1BR
AA78
1
1
45 平米
7
0 平米
¥21,000
1BR
AA79
1
1
45 平米
7
0 平米
¥21,000
1BR
AA80
1
1
45 平米
8
0 平米
¥21,100
1BR
AA91
1
1
45 平米
8
0 平米
¥21,100
1BR
AA92
1
1
45 平米
8
0 平米
¥21,100
1BR
AA93
1
1
45 平米
6
0 平米
¥21,500
1BR
AA75
1
1
45 平米
6
0 平米
¥21,500
1BR
AA76
1
1
45 平米
6
0 平米
¥21,500
1BR
AA77
1
1
45 平米
6
0 平米
¥21,500
1BR
AA73
1
1
45 平米
6
0 平米
¥21,500
1BR
AA72
1
1
45 平米
6
0 平米
¥21,500
1BR
AA71
1
1
45 平米
6
0 平米
¥21,500
1BR
AA69
1
1
45 平米
6
0 平米
¥21,500
1BR
AA70
1
1
45 平米
8
0 平米
¥22,200
1BR
AA98
1
1
45 平米
8
0 平米
¥22,200
1BR
AA101
1
1
45 平米
8
0 平米
¥22,200
1BR
AA100
1
1
45 平米
8
0 平米
¥22,200
1BR
AA99
1
1
45 平米
8
0 平米
¥22,200
1BR
AA96
1
1
45 平米
8
0 平米
¥22,200
1BR
AA97
1
1
45 平米
7
0 平米
¥22,200
1BR
AA89
1
1
45 平米
7
0 平米
¥22,200
1BR
AA82
1
1
45 平米
7
0 平米
¥22,200
1BR
AA83
1
1
45 平米
7
0 平米
¥22,200
1BR
AA85
1
1
45 平米
7
0 平米
¥22,200
1BR
AA86
1
1
45 平米
7
0 平米
¥22,200
1BR
AA87
1
1
45 平米
7
0 平米
¥22,200
1BR
AA88
1
1
45 平米
7
0 平米
¥22,200
1BR
AA90

项目特色

项目餐厅 游泳池 健身房 24小时安保 监控 停车位

评论

撰写评论
了解该项目? 第一个评论吧
泰国

芭东

近邻项目概览

贷款计算器

相似单元

¥782,000 ¥823,000
1 1 80 平米 公寓

The Trees Residence

卡马拉, 卡图, 普吉, 泰国
¥923,000
1 1 43 平米 公寓

Oceana Kamala

卡马拉, 卡图, 普吉, 泰国
¥923,000
1 1 43 平米 公寓

Oceana Kamala

卡马拉, 卡图, 普吉, 泰国
¥869,000
1 1 50 平米 公寓

The Title Rawai Phase 3

拉威, 普吉镇, 普吉, 泰国
¥717,000
1 1 132 平米 公寓

Green Golf Condo

卡图, 卡图, 普吉, 泰国
  • 7% 保证出租回报 5 年
¥882,000
1 1 45.10 平米 公寓

Calypso Garden Residences

拉威, 普吉镇, 普吉, 泰国
  • 期房
¥753,000
1 1 35 平米 公寓

The Title V

拉威, 普吉镇, 普吉, 泰国

普吉 公寓 / 住宅市场见解