Gold Tower

(撰写评论)

Thanh Xuan Trung, Thanh Xuan, 河內市

  • 700 单元
  • 33 楼层
  • 期房 (3月 2020)
出售 (9 单元) 起价 $174,385
详情咨询
16

Gold Tower

(撰写评论)
Thanh Xuan Trung, Thanh Xuan, 河內市
700 单元
33 楼层
期房 (Mar 2020)
出售 (9 单元) 起价 $174,385

Gold Tower in Thanh Xuan Trung, 河內市

Gold Tower 为 河內市 Thanh Xuan Trung 公寓 项目 预计于3月 2020 交房。 共有700 单元,33 楼层 由Hoang Huy Group 开发,也即 Hoang Huy Riverside

评论

撰写评论
了解该项目? 第一个评论吧