Thanh My Loi residential areas, District 2

0
(撰写评论)

Binh Thuan, District 7, 胡志明市

  • 期房
详情咨询

Thanh My Loi residential areas, District 2

(撰写评论)
Binh Thuan, District 7, 胡志明市
期房

Thanh My Loi residential areas, District 2 在售单元

卧室
卫生间
室内面积
楼层
土地面积
价格/平米
单元类型
单元数
无匹配结果

Thanh My Loi residential areas, District 2 in Binh Thuan, 胡志明市

Thanh My Loi residential areas, District 2 为 胡志明市 Binh Thuan 项目 共有0 单元 由Khang Thong Group 开发,也即 Nha Be Mansion Complex评论

撰写评论
了解该项目? 第一个评论吧
越南

Binh Thuan

近邻项目概览